Vedení účetnictví a zpracování mezd

“Budeme Vaše konkurenční výhoda“
SlužbyKontakt

Profil společnosti

Společnost SP facility je mladou, ale dynamickou společností, která se především zabývá vedením účetnictví, účetním a daňovým poradenstvím, zejména pro menší a střední firmy. Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti přinášejí naším klientům spokojenost a zejména klid pro jejich podnikatelské aktivity. 

Dalším oborem naší činnosti je podnikatelské a organizační poradenství, které ocení zejména klienti, kteří zvažují investovat své prostředky, ale sami nedokážou ekonomicky vyhodnotit předloženou nabídku. 

Služby

Vedení účetnictví, účetní poradenství

S každým zákazníkem je sepsána smlouva o poskytování služeb, ve které jsou sjednána práva, povinnosti a odpovědnosti obou smluvních stran. 

Našim klientům nabízíme zejména tyto služby:

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování DPH a evidence příslušných dokladů (vč. přenesení daňové povinnosti u stavebních prací)
 • kompletní zpracování mzdové a personální agendy
 • sestavení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zastupování na úřadech (Finanční úřad, Okresní správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovny…)
 • vedení evidence pohybu zboží v EU – INTRASTAT
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • vedení veškerých zákonem předepsaných evidencí
 • vedení skladového hospodářství
 • vedení knihy jízd
 • účetní a daňové poradenství vč. konzultací
 • možnost dohledu nad účetnictvím zpracovávaným samotnými klienty
 • sestavení účetních uzávěrek
 • rekonstrukce účetnictví a mezd za předešlá období
 • zpracování daňových přiznání
 • pravidelný svoz dokladů
 • spolupráce s daňovým poradcem

Cena je vždy smluvní na základě dohody obou stran, odvíjí se zejména podle složitosti a množství dokladů.

SP facility s.r.o.

SP facility s.r.o.
Rančířov 102
586 01 Rančířov

Kontakt

Vedení společnosti

SP facility s.r.o.
Rančířov 102
586 01 Rančířov

IČ: 29248175
DIČ: CZ29248175

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68230.

Bankovní spojení
ČSOB, a.s., pob. Jihlava, č.ú.: 239971095/0300

Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti

Tel.: +420 608 198 361
Email: svoboda@spfacility.cz 

Ing. Radka Svobodová
jednatelka společnosti

Tel.: +420 601 556 555
Email: svobodova@spfacility.cz

10 + 6 =