Kontakty

SP facility s.r.o., Rančířov 102, PSČ 586 01, IČ 292 48 175, DIČ CZ 292 48 175, spolenost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68230
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob.Jihlava, č.ú. 239 971 095/0300

Vedení společnosti:
Ing. Pavel Svoboda, jednatel společnosti
mobil: +420 724 508 834, e-mail: svoboda@spfacility.cz

Ing. Radka Svobodová, jednatelka společnosti
mobil: +420 601 556 555, e-mail: svobodova@spfacility.cz

Vytvořeno v publikačním systému EASY - Reklamní agentura Yashica s.r.o.