Vedení účetnictví, účetní poradenství

S každým zákazníkem je sepsána smlouva o poskytování služeb, ve které jsou sjednána práva, povinnosti a odpovědnosti obou smluvních stran.
Našim klientům nabízíme zejména tyto služby:
- vedení účetnictví a daňové evidence
- zpracování DPH a evidence příslušných dokladů (vč. přenesení daňové povinnosti u stavebních prací)
- kompletní zpracování mzdové a personální agendy
- sestavení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň, atd.)
- zastupování na úřadech (Finanční úřad, Okresní správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovny...)
- vedení evidence pohybu zboží v EU - INTRASTAT
- zpracování vnitropodnikových směrnic
- vedení veškerých zákonem předepsaných evidencí
- vedení skladového hospodářství
- vedení knihy jízd
- účetní a daňové poradenství vč. konzultací
- možnost dohledu nad účetnictvím zpracovávaným samotnými klienty
- sestavení účetních uzávěrek
- rekonstrukce účetnictví a mezd za předešlá období
- zpracování daňových přiznání
- pravidelný svoz dokladů
- spolupráce s daňovým poradcem

Cena je vždy smluvní na základě dohody obou stran, odvíjí se zejména podle složitosti a množství dokladů

Vytvořeno v publikačním systému EASY - Reklamní agentura Yashica s.r.o.